PROGRAMMET 2020 

B IMG_1508.jpg

Globala målen en omvärldsbevakning

Modul 1: 17 mars kl 7.30-13

Professor Anna Rutgersson. Vilka utmaningar står framför vår dörr lokalt och globalt? Klimatförändringar, minskad biologisk mångfald, och hur hänger vi ihop med det ekologiska systemet? 

 

På vilket sätt kan vi värna mångfalden och respekten för de mänskliga rättigheterna genom social hållbarhet? Laura Hartman hållbarhetschef Uppsala kommun.

 

De globala målen vad betyder de egentligen i vår vardagliga verksamhet och för vår affärsutveckling. Albert Askeljung från UNDP vägleder oss.

 

Workshop: 

Albert Askeljung från UNDP vägleder oss i globala målens utvecklingspotential.  De Globala målen kopplade till er kärnverksamhet.

Pia Anderson visar hur vi integrerar hållbarhet in i vår affärsplan, varumärkesplattform och affärsutveckling genom modellen 5Vtill5P.

 

Vad tar ni med er hem:
Vad är det ni gör bra redan idag inom er kärnverksamhet kopplat till de globala målen. Modellen 5Vtill5P som visar hur vi steg för steg bygger ett starkare varumärke.

CSR och intraprenörskap

 

Modul 2: 11 maj kl 7.30-13

Med vilket ledarskap skapar vi hållbar utveckling. Anna Ljung, PhD, universitetslektor i företagsekonomi berättar om klimatledarskap i företag.

 

Vilka framgångsfaktorer har de företag som lyckas med hållbar digital affärsutveckling tack vare intraprenörskap. Katarina Blomkvist, universitetslektor vid Företagsekonomen, berättar om Intraprenörskompassen.

 

Sandvik Coromant  berättar om hur de skapat och utvecklat deras nya verktyg, Green Factory & Sustainable Facilities som en del i deras hållbarhetsarbete.

Workshop:

Ett företag med ett högre syfte är mer lönsamt. Vår kärnverksamhet, vision och de globala målen. Pia Anderson

Workshop fördjupning med Pia Anderson. Undersök om ni kan koppla företagets vision till de Globala målen. Långsiktiga och kortsiktiga mål.

 

Vad tar ni med er hem: 

Visionsfrön kopplat till de globala målen och långsiktiga affärsmål. 

 

Cirkulärekonomi, hållbar digitalisering
Modul 3: 17/9 kl 7.30-13

Vad betyder cirkulär ekonomi, delnings ekonomi och hållbar digitalisering. Forskare Martin Wetterstedt berättar om cirkulär ekonomins möjligheter och fallgropar.

 

Anne Håkansson professor i datavetenskap håller en föreläsning om hållbar digitalisering och delningsekonomi samt hur ai kan hjälpa oss.

KG Knutsson med Autoexperten har jobbat med cirkulärekonomi i 70 år och senaste åren med hållbar digitalisering.

 

Workshop:
Fördjupning med Pia Anderson. 
Vad behöver ni göra under 2021 för att nå era globala mål, gör en handlingsplan och  sätt 1-års mål för 2021.

Vad tar ni med hem:
Er handlingsplan 2021 för hållbar affärsutveckling. 

Den stora Framtidsdagen

 

10 december kl 7.30-13.00

Dagen då vi visar upp alla företagen i vd-nätverket för att inspirera andra företagare att jobba med hållbar affärsutveckling med syfte att inta en starkare position på marknaden.

 

Föreläsningar:

Vi har många spännande föreläsare men har inte programmet helt klart för oss ännu. 

Workshops:

Vi delar varandras kunskap och erfarenheter i runda-bords-samtal och hittar nya vägar i kreativa workshops.

Beroende på om vi får träffas fysiskt eller om vi kör på zoom kan upplägget variera. Planen är att vi ska kunna jobba med hållbar utveckling med hjälp av gamification denna dag.