PROGRAMMET 2022 - vi ökar takten och har en plan!

Våra förutsättningar för att driva ett framgångsrikt företag förändras snabbare och snabbare. Vi har alla ställt om på grund av Corona men nu behöver vi ta tag i vår tids största uppdrag att jobba med hållbar affärsutveckling.
 

Vi blandar föreläsningar från den senaste forskningen med gamification, runda-bords-samtal och workshops. Steg för steg skapar ni en hållbar omställningsplan som ni kan hållbarhetsrapportera mot. 

Vi dokumenterar alla steg i en digital utbildning som ni kan använda för repetition eller för att inspirera fler på ert företag.

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till Pia Anderson på pia@5vtill5p.se eller på  0708 830 792.

En plan i fem steg: 

Mars kl 7.30-15
Omvärlds och intressentanalys:
Planet, people, profit och företagets fotavtryck och nuläge.

 

Maj kl 7.30-13
Väsentlighetsanalys: Våra affärsmodeller, värdekedjan och affärsstrategier. Var gör vi störst skillnad!

Augusti kl 7.30-13
Smarta mål:  Visionen, passionen, Agenda 2030, långsiktiga hållbara affärsmål, centrala resultatindikatorer. Mättal och effekt.

Oktober kl 7.30-13
Hållbarhetsstyrning: Ledarskap, medarbetarskap, värderingar och etiska koder (whistle-blowerfunktion) och handlingsplan.

December kl 7.30-13
Framtidsdagen! Prisstrategier, hållbara konkurrensfördelar och hur det stärker varumärket.

Vi bjuder in intressanta föreläsare och gäster för att  visa upp vår plan för att inspirera fler.

Fördjupa er och köp till:

 

Om ni vill fördjupa ert arbete och få med hela ledningsgruppen och alla medarbetare så kan ni köpa till föreläsningar, workshops och kick-off format.

  • Fördjupad nulägesanalys av ert fotavtryck

  • Kick-off med alla medarbetare

  • Workshops med ledningsgrupp (hållbarhets swot)

  • Hållbarhetsrapportering

  • Hållbar affärsutveckling per timme