Här hittar du ett axplock av våra föreläsningar

Hållbar affärsutveckling är lönsamt

Pia Anderson vd gör en omvärldsbevakning imars 2020 då Corona precis startade i Sverige. Hur bör företag engagera sig i hållbar utveckling.

www.5vtill5p.se

Hållbar affärsutveckling bygger ett starkare varumärke

Pia Anderson vd på 5Vtill5P berättar hur ni steg för steg kan bygga ett starkare varumärke genom att integrera hållbarhet in i er affär.

www.5vtill5p.se

Hitta affärsmöjligheter i de globala målen Agenda 2030

Albert Askeljung från UNDP, FNs utvecklingsprogram berättar om de globala målen och om de utmaningar vi har framför oss samt hur vi som företag kan lösa dessa genom affärsutveckling.

www.globalamalen.se

Vad betyder Världsekonomiskt forums riskrapport år 2020 del 1

Professor Anna Rutgersson från Uppsala Universitet berättar om de klimatförändringar vi ser och vilka konsekvenser det får för vår miljö både lokalt och globalt.

Vad betyder Världsekonomiskt forums riskrapport år 2020 del 2

Professor Anna Rutgersson berättar mer om de klimatförändringar vi ser och vilka konsekvenser det får för vår miljö både lokalt och globalt.

Sandvik Coromants hållbarhetsarbete Grön fabrik del 1

Lovisa Svarvare berättar om hur Sandvik Coromant har kopplat sin kärnverksamhet till de globala målen och hur de utvecklat en egen modell för sitt hållbarhetsarbete som de kallar "Grön fabrik".

Sandvik Coromants hållbarhetsarbete Grön fabrik del 2

Lovisa Svarvare berättar om hur Sandvik Coromant har kopplat sin kärnverksamhet till de globala målen och hur de utvecklat en egen modell för sitt hållbarhetsarbete som de kallar "Grön fabrik".

Vad är cirkulär ekonomi

Martin Wetterstedt från Uppsala Universitet berättar om möjligheter och fallgropar i cirkulärekonomin.