Program

Exakta datum och program är ännu inte fastställt, men detta innehåll planerar vi att ha.

2023

  •  Agenda 2030, visionen, affärsplanen och varumärket.

  • Kundernas och intressenters nya krav och förväntningar på hållbarhet, intressentadialog.

  • Nya affärsmöjligheter och arbetssätt. Vad är det vi erbjuder som lösning på kundernas problem?

  • Värderingar, Code of Conduct, whistleblower, antikorruption, mänskliga rättigheter, transparens.

  • Green washing eller Sustainable Selling Points och att utbilda sina kunder och leverantörer i hållbarhet, USP, ESP, SSP scope 1, 2, 3 och X.


Vi har 64 platser.

2024

  • Att hållbarhetsrapportera, hur det går till steg för steg och goda exempel.

  • Platsen. Är den fysiska platsen och den digitala hållbara? Hur påverkar de miljön?

  • Produkt och tjänsteutveckling, biomimikry, kreativitet, innovation, kundskap, påverkan på miljön. Scope 1, 2, 3.

  •  Prisstrategier som är transparenta och hållbara, motverkande av korruption,  investeringar.

  • Personer, arbetsvillkor, rekrytering. Är dina medarbetare dina passionerade säljare, eldsjälar?

Säkra din plats redan nu!

BOKA >>

Priser och innehåll

Vi rekommenderar att boka minst två platser för att lättare implementera den nya kunskapen in i organisationen efter träffarna. Vi träffas fem förmiddagar per år.
Paket
Per plats och år
Pris
En plats

Är du ensam i företaget, eller kanske ensam i din roll? Då hittar du säkert någon att diskutera din situation med på våra träffar!

17 000 kr/år

Boka
Två platser

Kroka arm med din hållbarhetschef, din HR-chef eller din närmaste medarbetare för att ha en diskussionspartner på företaget.

32 000 kr/år

Boka
Tre platser

Kanske är ni en hel avdelning som vill delta tillsammans? Ju fler ni är, desto större kontaktyta i diskussionerna.

45 000 kr/år

Boka
Digitalt

Du kan delta digitalt i föreläsningar, diskussioner och nätverkande.

8 000 kr/år

Boka