PROGRAMMET  2021

B IMG_1508.jpg

Den hållbara kundresan

17 februari kl 7.30-13

Vilka är framtidstrenderna? Hur ser de nya affärsekologierna ut och hur ser den nya kundresan ut?

 

Professor Marcus Lindahl  och universitetslektor Mathias Cöster lyfter framtidstrender, vilka hot och möjligheter  behöver vi hantera samt hur behöver affärsekologierna samarbeta.

Bjerkings hållbarhetschef Lisa Henningsson och Fredrik Frensborg berättar hur de jobba med sin kundresa samt deras projekt Superhjärnan.

Workshop: 

Tillsammans sätter ni var och en er kundresa för ert företag och undersöker vilka förväntningar, problem och behov kunden har i varje steg.

 

Vad tar ni med er hem:
Insikten om att få vara i kundens huvud och få veta mer om vilka förväntningar, problem och behov de har. Samt en kartläggning av kundresan steg för steg.

En hållbar värdekedja

27 april kl 7.30-13

Hur kan vi sätta en hållbar värdekedja som löser kundernas problem och behov. Kan vi sätta den cirkulärt och vad ska vi värdera högst, det sociala, det ekologiska eller det ekonomiska samhällsansvaret?

Universitetslektor Mathias Cöster inspirerar oss i olika affärsmodeller inom ramen för vår affärsekologi.

Professor Thomas Lennerfors fördjupar oss i  etiska frågor om vad vi bör värdera högst och varför vi inte alltid tar det ansvar för hållbar utveckling som vi bör göra. 

Workshop:

Vi jobbar med er värdekedja steg för steg och hur ni kan lösa kundernas förväntningar, problem och behov med syfte att nå de globala målen och er vision tillsammans med kunderna.

Vad tar ni med er hem: 

Värdekedjan med syfte att nå er vision och de globala målen tillsammans med kunderna. 

Innovationsprocessen
14 oktober kl 7.30-13

Årets mest hållbara företag, Cajsa´s Kök, gästar oss.

Doktor Klas Palm inspirerar oss om hur kan vi kan hitta nya tjänster, produkter, processer och organisationer och hur vi kan starta igång en innovationsprocess på företaget. 

Cytivas Testa Center, Lotta  Ljungqvist presenterar hur de jobbar med innovation.

Workshop: 

Vi testar design-thinking tillsammans.

 

Vad tar ni med er hem:
En idé om hur ni kan starta igång en innovationsprocess på ert företag.

Den stora Framtidsdagen

10 december kl 7.30-13.00

Dagen då vi visar upp alla företagen i vd-nätverket för att inspirera andra företagare att jobba med hållbar affärsutveckling med syfte att inta en starkare position på marknaden.

 

Föreläsningar:

Vi har många spännande föreläsare, och gäster bland andra kommer Karin Bodin, koncern-vd på Polarbröd som berättar om familjens bageri som brann ned, ledarskap, innovation, samarbete och hållbar utveckling.  

Workshops:

Vi delar varandras kunskap och erfarenheter i runda-bords-samtal och hittar nya vägar i kreativa workshops eller gamification.

Beroende på om vi får träffas fysiskt eller om vi kör på zoom kan upplägget variera. Planen är att vi ska kunna jobba med hållbar utveckling med hjälp av gamification denna dag.