PROGRAMMET – från globala målen till handlingsplan

Nu startar vi rekryteringen av nästa års vd-nätverk, du kan anmäla ditt intresse här.

Tillsammans plockar vi ned de globala målen till vår kärnverksamhet, från vår vision, långsiktiga affärsmål till nya affärsmodeller med syfte att skapa en starkare position på marknaden och att göra Uppsala til det bästa stället att bo och verka i.

 

Vi träffas fyra gånger per år där vi delar varandras kunskap och erfarenheter i rund-bords-samtal och workshops. Under Coronatid följer vi restriktionerna och träffas då på zoom.

Ni  får tillgång till en egen företagscoach från Almi och hela programmet i en digital utbildning. På det viset kan ni bjuda in fler i ledningsgruppen och fler medarbetare. 

2021 startar vi även ett helt digitalt mini vd-nätverk, som vi kallar en digital fyra,  som bygger på den digitala utbildningen som vi skapat. Här kan var och en göra sin modul på den tid som passar bäst på dygnet. Mellan varje modul träffas vi sedan i fyror, det vill säga fyra vd och programledare Pia Anderson. Vi utbyter kunskap och erfarenhet samt får vägledning i hållbara affärsutveckling via zoom.

Vi avslutar året med att visa upp vårt arbete på den stora Framtidsdagen, med syfte att inspirera andra företagsledare att engagera sig i hållbar affärsutveckling för att låta Uppsala bli det bästa stället att bo och verka i.

Anmäl ditt intresse här.

Årskurs 1

Globala målen en omvärldsbevakning

Modul 1: 17 mars kl 7.30-13

Professor Anna Rutgersson. Vilka utmaningar står framför vår dörr lokalt och globalt? Klimatförändringar, minskad biologisk mångfald, och hur hänger vi ihop med det ekologiska systemet? 

 

På vilket sätt kan vi värna mångfalden och respekten för de mänskliga rättigheterna genom social hållbarhet? Laura Hartman hållbarhetschef Uppsala kommun.

 

De globala målen vad betyder de egentligen i vår vardagliga verksamhet och för vår affärsutveckling. Albert Askeljung från UNDP vägleder oss.

 

Workshop: 

Albert Askeljung från UNDP vägleder oss i globala målens utvecklingspotential.  De Globala målen kopplade till er kärnverksamhet.

Pia Anderson visar hur vi integrerar hållbarhet in i vår affärsplan, varumärkesplattform och affärsutveckling genom modellen 5Vtill5P.

 

Vad tar ni med er hem:
Vad är det ni gör bra redan idag inom er kärnverksamhet kopplat till de globala målen. Modellen 5Vtill5P som visar hur vi steg för steg bygger ett starkare varumärke.

CSR och intraprenörskap

 

Modul 2: 11 maj kl 7.30-13

Med vilket ledarskap skapar vi hållbar utveckling. Anna Ljung, PhD, universitetslektor i företagsekonomi berättar om klimatledarskap i företag.

 

Vilka framgångsfaktorer har de företag som lyckas med hållbar digital affärsutveckling tack vare intraprenörskap. Katarina Blomkvist, universitetslektor vid Företagsekonomen, berättar om Intraprenörskompassen.

 

Sandvik Coromant  berättar om hur de skapat och utvecklat deras nya verktyg, Green Factory & Sustainable Facilities som en del i deras hållbarhetsarbete.

Workshop:

Ett företag med ett högre syfte är mer lönsamt. Vår kärnverksamhet, vision och de globala målen. Pia Anderson

Workshop fördjupning med Pia Anderson. Undersök om ni kan koppla företagets vision till de Globala målen. Långsiktiga och kortsiktiga mål.

 

Vad tar ni med er hem: 

Visionsfrön kopplat till de globala målen och långsiktiga affärsmål. 

 

Cirkulärekonomi, hållbar digitalisering
Modul 3: 17/9 kl 7.30-13

Vad betyder cirkulär ekonomi, delnings ekonomi och hållbar digitalisering. Forskare Martin Wetterstedt berättar om cirkulär ekonomins möjligheter och fallgropar.

 

Anne Håkansson professor i datavetenskap håller en föreläsning om hållbar digitalisering och delningsekonomi samt hur ai kan hjälpa oss.

KG Knutsson med Autoexperten har jobbat med cirkulärekonomi i 70 år och senaste åren med hållbar digitalisering.

 

Workshop:
Fördjupning med Pia Anderson. 
Vad behöver ni göra under 2021 för att nå era globala mål, gör en handlingsplan och  sätt 1-års mål för 2021.

Vad tar ni med hem:
Er handlingsplan 2021 för hållbar affärsutveckling. 

Den stora Framtidsdagen

 

10 december kl 7.30-13.00

Dagen då vi visar upp alla företagen i vd-nätverket för att inspirera andra företagare att jobba med hållbar affärsutveckling med syfte att inta en starkare position på marknaden.

 

Föreläsningar:

Vi har många spännande föreläsare men har inte programmet helt klart för oss ännu. 

Workshops:

Vi delar varandras kunskap och erfarenheter i runda-bords-samtal och hittar nya vägar i kreativa workshops.

Beroende på om vi får träffas fysiskt eller om vi kör på zoom kan upplägget variera. Planen är att vi ska kunna jobba med hållbar utveckling med hjälp av gamification denna dag.

 

 

Årskurs 2

Den hållbara kundresan

Modul 4: 17 februari kl 7.30-13

Vilka är framtidstrenderna? Hur ser de nya affärsekologierna ut och hur ser den nya kundresan ut?

 

Professor Marcus Lindahl  och universitetslektor Mathias Cöster lyfter framtidstrender, vilka hot och möjligheter  behöver vi hantera samt hur behöver affärsekologierna samarbeta.

Bjerkings hållbarhetschef Lisa Henningsson och Fredrik Frensborg berättar hur de jobba med sin kundresa samt deras projekt Superhjärnan.

Workshop: 

Tillsammans sätter ni var och en er kundresa för ert företag och undersöker vilka förväntningar, problem och behov kunden har i varje steg.

 

Vad tar ni med er hem:
Insikten om att få vara i kundens huvud och få veta mer om vilka förväntningar, problem och behov de har. Samt en kartläggning av kundresan steg för steg.

En hållbar värdekedja

Modul 5: 27 april kl 7.30-13

Hur kan vi sätta en hållbar värdekedja som löser kundernas problem och behov. Kan vi sätta den cirkulärt och vad ska vi värdera högst, det sociala, det ekologiska eller det ekonomiska samhällsansvaret?

Universitetslektor Mathias Cöster inspirerar oss i olika affärsmodeller inom ramen för vår affärsekologi.

Professor Thomas Lennerfors fördjupar oss i  etiska frågor om vad vi bör värdera högst och varför vi inte alltid tar det ansvar för hållbar utveckling som vi bör göra. 

Workshop:

Vi jobbar med er värdekedja steg för steg och hur ni kan lösa kundernas förväntningar, problem och behov med syfte att nå de globala målen och er vision tillsammans med kunderna.

Vad tar ni med er hem: 

Värdekedjan med syfte att nå er vision och de globala målen tillsammans med kunderna. 

Innovationsprocessen
Modul 6: 14 oktober kl 7.30-13

Hur kan vi starta igång en innovationsprocess på företaget tillsammans med alla medarbetare?

 

Doktor Klas Palm inspirerar oss om hur kan vi kan hitta nya tjänster, produkter, processer och organisationer och hur vi kan starta igång en innovationsprocess på företaget. 

Ett företag från näringslivet presenterar hur de jobbar med innovation.

Workshop: 

Vi testar design-thinking tillsammans.

 

Vad tar ni med er hem:
En idé om hur ni kan starta igång en innovationsprocess på er tföretag.

Den stora Framtidsdagen

10 december kl 7.30-13.00

Dagen då vi visar upp alla företagen i vd-nätverket för att inspirera andra företagare att jobba med hållbar affärsutveckling med syfte att inta en starkare position på marknaden.

 

Föreläsningar:

Vi har många spännande föreläsare men har inte programmet helt klart för oss ännu. 

Workshops:

Vi delar varandras kunskap och erfarenheter i runda-bords-samtal och hittar nya vägar i kreativa workshops.

Beroende på om vi får träffas fysiskt eller om vi kör på zoom kan upplägget variera. Planen är att vi ska kunna jobba med hållbar utveckling med hjälp av gamification denna dag.

 

Årskurs 3

Vi laddar för ett nytt spännande år med fyra nya tillfällen som kommer att innehålla ämnen som:

 

Hållbara inköp och hållbar offentlig upphandling. Lagen om offentlig upphandling kommer att förändras och vi behöver veta hur arbetet med att "ge det företag som gör mest klimatnytta för pengarna företräde" fortskrider.

Miljöetik, vad ska vi värdera högst när vi måste prioritera? Det sociala, det ekologiska eller det ekonomiska samhällsansvaret? Och vad är biologisk mångfald?

Hur kan vi skapa hållbara konkurrensfördelar, varför ska kunderna välja oss före alla andra? Kan olika prismodeller hjälpa oss?

Hur hållbarhetsrapporterar vi? Och hur redovisar vi mot de globala målen?

Med vilket ledarskap och medarbetarskap lever vi våra värderingar och vision internt med syfte att nå de globala målen?

Alumnienätverk och öppna föreläsningar

Vd-nätverket brainstormar om vilka föreläsare vi ska bjuda in och hur vi kan inspirera oss själva och andra företagare till fortsatt hållbar affärsutveckling.

Programmet sätts från år till år!