EN PLAN I FEM STEG - ABCD och FRAMTIDSDAGEN

PROGRAMMET 2022
9 mars kl 8-13 
A) Visionen och hållbarhetsrapporten. Vi introducerar Doughnut Economy, modellen backcasting och presenterar hur man kan jobba med sin hållbarhetsredovisning. 

 

3 maj kl 8-13
B) Nuläget vilka problem har vi. Hur ser företagets sociala, ekologiska och ekonomiska fotavtryck ut. Vi undersöker hela er värdekedja och lär oss mer om detta genom gamification.

 

23 augusti kl 8-13
C) Har ni några idéer som kan ta oss till A. Väsentlighetsanalysen och brainstorm av åtgärder.

Smarta långsiktiga hållbara affärsmål, mättal och effekt.

4 oktober kl 8-13
D) Prioritera, skapa en plan och genomför. Hållbarhetsstyrning, ledarskap, medarbetarskap, värderingar och etiska koder (whistle-blowerfunktion).

1 December kl 8-13
Framtidsdagen! Prisstrategier, hållbara konkurrensfördelar och hur det stärker varumärket.

Vi bjuder in intressanta föreläsare och gäster för att  visa upp vår plan för att inspirera fler.

Låt dig inspireras av Polarbröds hållbarhetsresa. Koncern-vd Karin Bodin berättar om hur de använt modellen backcasting ABCD i sitt hållbarhetsarbete. Karin föreläste för oss på Framtidsdagen den 10 december 2021.

Våra förutsättningar för att driva ett framgångsrikt företag förändras snabbare och snabbare. Vi har alla ställt om på grund av Corona men nu behöver vi ta tag i vår tids största uppdrag att jobba med hållbar affärsutveckling.
 

Vi blandar föreläsningar från den senaste forskningen med gamification, runda-bords-samtal och workshops. Steg för steg skapar ni en hållbar omställningsplan som ni kan hållbarhetsrapportera mot. 

Vi dokumenterar alla steg i en digital utbildning som ni kan använda för repetition eller för att inspirera fler på ert företag.

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till Pia Anderson på pia@5vtill5p.se eller på  0708 830 792.

Fördjupa er och köp till:

 

Om ni vill fördjupa ert arbete och få med hela ledningsgruppen och alla medarbetare så kan ni köpa till föreläsningar, workshops och kick-off format.

  • Fördjupad nulägesanalys av ert fotavtryck

  • Kick-off med alla medarbetare

  • Workshops med ledningsgrupp (hållbarhets swot)

  • Hållbarhetsrapportering

  • Hållbar affärsutveckling per timme