Det är vi som driver Uppsala 2030

uppsalauu_vit.png
5Vtill5P_white.png
almi_logo_white.png
unt_logo_vittxt.png

Upsala Universitet

Uppsala Universitet delar med sig av den senaste forskningen inom hållbar affärsutveckling. Hållbar affärsutveckling omfattar det sociala, det ekologiska och det ekonomiska ansvaret varje företag har både internt och externt. Ett företags samhällsansvar är lika komplext och finstämt som det ekologiska systemet, därför är vi så tacksamma att Uppsala Universitet delar med sig av den senaste forskningen vad gäller miljö, klimat, biologisk mångfald, mänskliga rättigheter, digitaliseringen, entreprenörskap och intraprenörskap, cirkulär ekonomi, delningsekonomi och mycket mer.

5Vtill5P

5Vtill5P plockar ned den senaste forskningen till hållbar affärsutveckling i konkreta workshops och runda-bords-samtal. Du får veta hur ni öppnar upp nya marknader och kundsegment, hur medarbetarnas engagemang ökar, hur innovationskraften stimuleras och hur ni hittar nya produkter och tjänster, hur ni kan öka försäljningen och prissättningen, hur ni reducerar kostnader i produktionen. Ni får en rad med konkreta verktyg utifrån modellen 5Vtill5P.

Almi

Genom att erbjuda finansiering och affärsutveckling till små och medelstora företag investerar Almi i Sveriges framtida tillväxt. Inom Uppsala 2030 kommer företagscoacher från Almi att hålla i facilitering av runda-bordssamtal och erbjuda individuell coachning till de deltagande företagen.

UNT

Uppsala är det bästa stället att bo och verka på. Det är UNTs vision och med den visionen är de med och marknadsför och berättar om allt vi lär oss i nätverket och om våra fantastiska partners och medlemmars hållbara affärsutveckling. Du kommer att få läsa om hur företagen inom Uppsala 2030 utvecklas i native artiklar, på FB sidan, på den här sidan och i många andra kanaler.

Handelskammaren

Handelskammaren arbetar för människorna, företagen och regionens utveckling. Vi driver och påverkar frågor som är viktiga för Uppsala län och huvudstadsregionens tillväxt och attraktivitet. Det handlar om bostadsförsörjning, infrastruktur, kompetens, men även behovet av en hållbar utveckling. Näringslivet har en avgörande roll för omställning av samhället och vikten av att integrera hållbarhetsfrågorna i de egna affärerna blir allt viktigare för konkurrenskraften. 

01_Primär_prio1.jpg

Uppsala kommun

Uppsala kommun ska vara en vägledande kraft för hållbar utveckling globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Hållbarhet är en utgångspunkt för all verksamhet som Uppsala kommun driver. Målet är att hela kommunen ska utvecklas hållbart- socialt, ekologiskt och ekonomiskt. I det arbetet krävs samverkan mellan organisationer och företag. För att Uppsala ska kunna fortsätta utvecklas hållbart behöver näringslivet ha en god tillväxt, och nya företag och arbetstillfällen skapas. För Uppsala kommun är det också viktigt med olika nätverk där företag och organisationer kan mötas och skapa nya affärer och aktiviteter i samverkan.

 

Uppsala blev 2018 årets klimatstad i världen i WWF One Planet City Challenge. Uppsala är en Fairtrade City. Uppsala har också ett unikt och framgångsrikt nätverk; Klimatprotokollet och jobbar på många olika sätt med en hållbar utveckling i samverkan mellan privata och offentliga verksamheter.