Det är vi som driver Uppsala 2030

uppsalauu_vit.png
5Vtill5P_white.png

Upsala Universitet

Uppsala Universitet delar med sig av den senaste forskningen inom hållbar affärsutveckling. Hållbar affärsutveckling omfattar det sociala, det ekologiska och det ekonomiska ansvaret varje företag har både internt och externt. Ett företags samhällsansvar är lika komplext och finstämt som det ekologiska systemet, därför är vi så tacksamma att Uppsala Universitet delar med sig av den senaste forskningen vad gäller miljö, klimat, biologisk mångfald, mänskliga rättigheter, digitaliseringen, entreprenörskap och intraprenörskap, cirkulär ekonomi, delningsekonomi och mycket mer.

5Vtill5P

5Vtill5P plockar ned den senaste forskningen till hållbar affärsutveckling i konkreta workshops och runda-bords-samtal. Du får veta hur ni öppnar upp nya marknader och kundsegment, hur medarbetarnas engagemang ökar, hur innovationskraften stimuleras och hur ni hittar nya produkter och tjänster, hur ni kan öka försäljningen och prissättningen, hur ni reducerar kostnader i produktionen. Ni får en rad med konkreta verktyg utifrån modellen 5Vtill5P.

vit logga (2).png

Scoopit Media

En hållbar kommunikation byggs bäst inifrån och ut. Kärnvärden, ton, budskap, en visuell identitet är viktiga delar. Vi behöver förstå att berättelsen om oss förändras över tid och beror på kanal och målgrupp. Scoopit Media jobbar strategiskt och operativt. Vi skapar, driver och underhåller kommunikationen, tillsammans med företag, universitet och organisationer. Vårt arbete kännetecknas av nya idéer, kreativa diskussioner, strategiska ställningstaganden, detaljfrågor och snabba beslut. Social hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat. Människan är i fokus. Vi tycker om när människor möts och tror på kraften i mötet med andra. Därför har vi omgivit oss med ett stort, och ständigt växande, nätverk av fantastiska personer.

uw_logga_färg_medtext.png

U & We

Vi beskriver oss själva som ”Catalyst for Good Business” och vår ambition är att förena god lönsamhet med socialt ansvar och miljöhänsyn. Med en bred kompetens inom hållbarhet och spetskompetens inom miljö och klimat siktar vi alltid högt i vårt arbete med hållbarhetsdriven affärsutveckling. Vårt första samarbete var med Coop, dåvarande Gröna Konsum, och innebar att kartlägga var i verksamheten den mest väsentliga påverkan på miljön uppstod. Nästa steg var att baserat på analysen hjälpa Gröna Konsum att ta fram en hållbarhetsstrategi. Vi har idag en bred kundbas inom andra branscher, bland annat inom livsmedel, finans, industri och bygg.

01_Primär_prio1.jpg

Uppsala kommun

Uppsala kommun ska vara en vägledande kraft för hållbar utveckling globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Hållbarhet är en utgångspunkt för all verksamhet som Uppsala kommun driver. Målet är att hela kommunen ska utvecklas hållbart- socialt, ekologiskt och ekonomiskt. I det arbetet krävs samverkan mellan organisationer och företag. För att Uppsala ska kunna fortsätta utvecklas hållbart behöver näringslivet ha en god tillväxt, och nya företag och arbetstillfällen skapas. För Uppsala kommun är det också viktigt med olika nätverk där företag och organisationer kan mötas och skapa nya affärer och aktiviteter i samverkan.

 

Uppsala blev 2018 årets klimatstad i världen i WWF One Planet City Challenge. Uppsala är en Fairtrade City. Uppsala har också ett unikt och framgångsrikt nätverk; Klimatprotokollet och jobbar på många olika sätt med en hållbar utveckling i samverkan mellan privata och offentliga verksamheter.