Varför startade vi Uppsala:2030

PiaAnderson 2.jpg

Pia Anderson programledare och initiativtagare till Uppsala:2030

Till vissa nätverk går man bara för att få träffa andra, inte nödvändigtvis för att föreläsningen i sig är intressant. När man behöver ny kunskap vänder man sig i huvudsak till någon form av utbildning. Föreläsningar är ibland som ett härligt fyrverkeri och utbildning som god korvstoppning, men 90 procent av det vi lär oss i en föreläsning tar vi aldrig med oss hem.

 

Affärsutvecklingsprocesser driver man antingen själv på företaget eller så tar hjälp av konsulter och gör gärna bara en process i taget. Ibland är det fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete, ibland på innovationer, någon process omfattar varumärket, andra gånger är det personalkoncept, medarbetarskap och värderingar, en tredje är det digitalisering och nu börjar även hållbar utveckling vara en process som man kanske behöver ta tag i.

Under mina dryga 25 år i arbetslivet har jag förundrats över hur företag och organisationer delar upp sin verksamhet och processer i stuprör, när allt till syvende och sist hänger ihop i ett enda stort system. Jag har även förundrats över hur det kan vara möjligt att vi blir inbjudna till olika föreläsningar och nätverk utan att någon aktivt tar ett ansvar för att vi som deltar i nätverket verkligen får träffa nya bekantskaper och få möjligheten att verkligen dela varandras kunskap, erfarenheter och utmaningar mellan varandra. 

 Hållbar affärsutveckling behöver genomsyra hela företagets affär, du kan inte dela upp det i ett stuprör och in i en parallell process. Hållbar utveckling betyder att ett företag tar ansvar för det ekologiska systemet vi lever i och det sociala systemet som omfattar samtliga av företagets intressenter och genom det skapa lönsamma affärer.

 

Därför erbjuder vi i Uppsala:2030 en utbildning som omfattar företagets alla perspektiv från Agenda 2030 till företagets värdekedja, mål och handlingsplan. 

 

Jag har även lagt märke till att om vi får tugga om den nya kunskapen in i vår egen verksamhet genom workshops så får vi med oss lite mer kunskap hem, går vi sedan två personer från varje företag så får vi med oss ytterligare några procent.

 

I Uppsala:2030 får ni dessutom alla föreläsningar och workshop förpackade i en digital utbildning så ni ska kunna repetera och visa era kollegor för att lära ut det ni själva lärt er.

Jag har länge gått på tvärs genom olika kunskapsområden och branscher och med tiden lärt mig att ett sätt att skapa innovation är då branscher och kunskapsområden korsbefruktas. I Uppsala:2030 gör vi det genom att knyta ihop olika branscher och kunskapsområden i runda-bords-samtal. I Uppsala:2030 bordsplacerar vi er med omtanke varje gång både fysiskt och på zoom.

Uppsala:2030s ledarnätverk är en fusion av nätverkande, utbildning, workshops och allt detta sammantaget skapar en innovativ miljö.

 

Tillsammans affärsutvecklar vi för en hållbar framtid!