VD NÄTVERKET – från vision till handlingsplan


Vi går ut med en stark trupp år 2020: Agenda advokatbyrå, Folkesson, Högbergs Buss, Inagården, Phosworks, Q-linea, Team Sportia, Uppsala Monitoting Centre och UNT. Vi kommer att hålla er uppdaterade om hur vi utvecklas och vi tillsamamns utvecklar Uppsala att bli det bästa stället att bo och verka på.


Det slutna vd-nätverket omfattar både Vår hållbara framtid och Framtidsdagen. Utöver de öppna nätverken jobbar vi sedan i workshops samt individuell coachning in i kärnverksamheten.

 

Programmet består av tre årskurser för att slutligen mynna ut i ett alumnienätverk. Under årskurs ett plockar vi de lägst hängande frukterna i vår hållbara affärsutveckling, under årskurs två jobbar vi med innovation och  nya affärsmodeller, under årskurs tre mejslar vi fram nya konkurrensfördelar som säkerställer er konkurrenskraft in i framtiden. Varje årskurs består av tre moduler samt en större avslutning med eventet Framtidsdagen. 

Varje modul består av ett öppet forum "Vår hållbara framtid" och ett slutet forum "Hållbar affärsutveckling". I det öppna forumet får vi lyssna på intressanta föreläsningar för att sedan dela den nya kunskapen i runda-bords-samtal. I det slutna forumet jobbar vi med vår affärsutveckling i workshops. 

Vid varje modul bjuder vi på frukost och lunch. Vi kommer att bjuda in fler gäster till det öppna forumet för att lära känna nya företagsledare och höra hur de tänker. I det slutna forumet är det sedan bara vi partners och medlemmar.

Varje modul återskapas sedan till en digital utbildning, på det viset kan ni göra samma modul hemma på kontoret tillsammans med alla medarbetare. Under året får ni dessutom tillgång till en egen företagscoach. 

 

Vi avslutar året med att visa upp vårt arbete på den stora Framtidsdagen, med syfte att inspirera andra företagsledare att engagera sig i hållbar affärsutveckling för att låta Uppsala bli det bästa stället att bo och verka i.

Årskurs 1, år 2020

Modul 1 den 12 mars kl 7.30-13
 

Vår hållbara framtid: En omvärldsspaning av Professor Anna Rutgersson och professor Elena Namli. Vilka utmaningar står framför vår dörr lokalt och globalt? Klimatförändringar, minskad biologisk mångfald, och hur hänger vi ihop med det ekologiska systemet? På vilket sätt kan vi värna mångfalden och respekten för de mänskliga rättigheterna? 

 

De globala målen vad betyder de egentligen i vår vardagliga verksamhet och för vår affärsutveckling. Albert Askeljung från UNDP vägleder oss.

 

Hållbar affärsutveckling: Workshop: Albert Askeljung från UNDP vägleder oss i globala målens utvecklingspotential.  De Globala målen kopplade till er kärnverksamhet.

Pia Anderson visar hur vi integrerar hållbarhet in i vår affärsplan, varumärkesplattform och affärsutveckling genom modellen 5Vtill5P.

 

Vad tar ni med er hem:
Vad är det ni gör bra redan idag inom er kärnverksamhet kopplat till de globala målen. Modellen 5Vtill5P som visar hur vi steg för steg bygger ett starkare varumärke.

Modul 2 den 27 augusti kl 7.30-13

Vår hållbara framtid: Med vilket ledarskap skapar vi hållbar utveckling. Anna Ljung, PhD, universitetslektor i företagsekonomi berättar om klimatledarskap i företag.

 

Vilka framgångsfaktorer har de företag som lyckas med hållbar digital affärsutveckling tack vare intraprenörskap. Katarina Blomkvist, universitetslektor vid Företagsekonomen, berättar om Intraprenörskompassen.

 

Sandvik Coromant  berättar om hur de skapat och utvecklat deras nya verktyg, Green Factory & Sustainable Facilities som en del i deras hållbarhetsarbete.

Hållbar affärsutveckling:

Ett företag med ett högre syfte är mer lönsamt. Vår kärnverksamhet, vision och de globala målen. Pia Anderson

Workshop fördjupning med Pia Anderson. Undersök om ni kan koppla företagets vision till de Globala målen. Långsiktiga och kortsiktiga mål.

 

Vad tar ni med er hem: Visionsfrön kopplat till de globala målen. 

 

Modul 3 den 23 oktober kl 7.30-13

Vår hållbara framtid: Vad betyder cirkulär ekonomi, delnings ekonomi och hållbar digitalisering. Forskare Martin Wetterstedt berättar om cirkulär ekonomins möjligheter och fallgropar.

 

David J.T. Sumpter, professor i tillämpad matematik, föreläser om hållbar digitalisering och delningsekonomi.

KG Knutsson med Autoexperten har jobbat med cirkulärekonomi i 70 år och senaste åren med hållbar digitalisering.

 

Hållbar affärsutveckling: Workshop fördjupning med Pia Anderson. Vad behöver ni göra under 2021 för att nå era globala mål, gör en handlingsplan och  sätt 1-års mål för 2021.

Vad tar ni med hem:
Er handlingsplan 2021 för hållbar affärsutveckling. 

Årskurs 2, år 2021

Den stora Framtidsdagen 2 december

Vi behöver gemensamma, positiva framtidsbilder för att lösa de utmaningar vi står inför!

 

Föreläsningar:

Doktor Klas Palm från Uppsala Universitet visar hur viktigt det är med positiva framtidsbilder, Laura Hartman hållbarhetschef Uppsala kommun berättar vad social hållbarhet innebär och professor Anne Håkansson presenterar ai och smarta samhällen.

 

Workshops:

Vi delar varandras kunskap och erfarenheter i runda-bords-samtal och hittar nya vägar i kreativa workshops.

 

Låt dig inspireras av hur vd-nätverket Uppsala:2030, bestående av företagen: Phosworks, Q-linea, Folkesson, Högbergs buss, Ina-gården, Agenda advokatbyrå, Uppsala Monitoring Centre, Team Sportia och UNT, har valt att engagera sig i de globala hållbarhetsmålen genom att integrera hållbarhet in i sin affärsmodell.

 

Vi laddar för ett nytt spännande år med fyra nya tillfällen som kommer att innehålla ämnen som: 

 

• Världsekonomiskt forums nya riskrapport? 

• Framtidstrender och kunders nya livsstilar för både B2B och konsument.

 

• Hur ser den nya kundresan ut?

 

• Vilken påverkan har företaget på sin omgivning då vi kartlägger företagets värdekedja?

 

• Hur mäter man och redovisar sitt hållbarhetsarbete.

 

I samarbete med Uppsala Universitet hittar vi den senaste forskningen inom hållbar utveckling.