Kontakta oss

PiaAnderson 2.jpg

Pia Anderson 070 883 07 92 eller pia@5vtill5p.se

"Bygg det goda varumärket och kunderna blir era bästa säljare", är Pias ledord.

Pia Anderson grundare av Sverige:2030, Uppsala:2030 och modellen 5Vtill5P

Pia är inte bara grundaren till Uppsala:2030 utan hon är även programledare för nätverket. I nätverket processleder hon företagens affärsutveckling från Agenda 2030, visionen, affärsidé, affärsmodell, värderingar, strategier, och skapar utvecklingsprojekt tillsammans med företagens medarbetare, ledningsgrupp och styrelse

Hon har skrivit två böcker som baseras på modellen 5Vtill5P ”Bygg det goda varumärket” handlar om hur företag steg för steg jobbar med hållbar affärsutveckling och den första boken ”Bygg ditt varumärke själv” som hjälper företag att hitta roten till varumärket och skapa en varumärkesplattform.  Hon är dessutom en flitigt anlitad föreläsare i varumärkesfrågor. Hon har föreläst på TedX och bokas även av Sveriges Talare, Talarforum, Talarpoolen.

Per Fredriksson 2.jpg

Per Fredriksson 070 569 22 94  eller per.fredriksson@sverige2030.com

 

"1. Inriktning, 2. Organisation, 3. Investering och 4. Finansiering", är Pers ledord.

 

Per Fredriksson grundare av Sverige:2030, tidigare vd och koncernchef

Han har jobbat som VD och Koncernchef i bolag inom, Bygghandel, Träindustri, Distributionsföretag och Husföretag. Från bolag med en omsättning på 100 MSEK och 30 anställda till bolag med en omsättning på 2 300 MSEK och 730 anställda. 
Han har haft fokus på att utveckla organisationer genom att tydliggöra roller samt att delegera ansvar och befogenhet till medarbetare. Hans ledarskap kännetecknats av tydlighet och starkt lönsamhetsfokus.