ANMÄLAN >>

Nästa evenemang: 3 maj 2024
Vem styr hållbarhetsarbetet i en skör demokrati?

På Lindahl Advokatbyrå, Vaksalagatan 10 i Uppsala.

Kl 07.30 – 11.00 eller digitalt via Zoom 07.45 - 11.00

Vi behöver en mångfald av åsikter, det berikar vårt sätt att se på världen och är fundamentet i en demokrati. Men tar vi yttrandefriheten för given? Får verkligen alla åsikter komma till tals? Och hur gör man om man tycker annorlunda?
Företag och organisationer implementerar policies, men hur säkerställer man att organisationen går i en hållbar riktning? Att aktivt motverka korruption, dåliga arbetsvillkor, en ojämställd kultur och green-washing är en del av styrningen mot en hållbar framtid. Elsa Malmqvist från advokatbyrån Lindahl berättar hur en visselblåsartjänst kan stötta hållbarhetsarbetet.

Är vår demokrati skör? Har vi en kultur där bara vissa åsikter får höras?  Sten Widmalm, forskare på Uppsala universitet, lyfter fram en rad exempel från boken Skör demokrati. I runda-bords-samtal kommer vi få träna på att hanterar andras ”konstiga” åsikter utan att värdera människan. 

Senaste anmälningsdag är den 26 april på plats. Fram till dagen innan på Zoom.

Vill du delta via Zoom?

Anmälan till den digitala livesändningen gör du på Sverige:2030s webbplats.

Våra föreläsare

Våra talare har erfarenhet från vitt skilda områden men delar engagemanget för att bidra till en bättre värld.
STEN WIDMALM
Professor i statsvetenskap vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
Sten Widmalm undervisar i jämförande politik, demokratisk utveckling, offentlig förvaltning och krishantering.
Sten Widmalm är en av två redaktörer till antologin Skör demokrati – det öppna samhällets motkrafter i svensk offentlig debatt, kultur och forskning som handlar om demokratins utsatthet.
Boken är sprungen ur ett forskningsprojekt som behandlar demokratihot och  oron för att både Sverige och andra delar av världen får mindre öppna samhällen.
Läs mer om boken Skör demokrati här >>
ELSA MALMQVIST
Advokat och affärsjurist på Advokatfirman Lindahl 
Elsa arbetar främst med arbetsrätt och compliancefrågor bl.a. kopplat till visselblåsning.
Hon agerar ofta som rådgivare till arbetsgivare i legala frågor som rör anställningar, arbetsmiljö, utredningar och policyarbete.
Elsa har bl.a. varit med och tagit fram Lindahls visselblåsartjänst där klienter får hjälp att uppfylla samtliga krav som ställs inom ramen för den svenska visselblåsarlagstiftningen.
 Läs mer om vad en visselblåsare är >>
PIA ANDERSON
Moderator
Pia Anderson är grundare av Sverige:2030, Uppsala:2030 och modellen 5Vtill5P.
I sitt arbete processleder hon företagens affärsutveckling från Agenda 2030, visionen, affärsidé, affärsmodell, värderingar, strategier, och skapar utvecklingsprojekt tillsammans med företagens medarbetare, ledningsgrupp och styrelse. 
Pia har också skrivit två böcker som baseras på modellen 5Vtill5P. ”Bygg det goda varumärket” handlar om hur företag steg för steg jobbar med hållbar affärsutveckling och den första boken ”Bygg ditt varumärke själv” hjälper företag att skapa en varumärkesplattform.

Alla som är med gör skillnad. 

TEMAN 2024

8 mars: Cirkulär ekonomi. – Vad betyder det egentligen för affären?
På The Kitchen Club, Magazin X.

3 maj: Vem styr hållbarhetsarbetet i en skör demokrati?
På Lindahl Advokatbyrå, 

20 September: Är du med på tåget? – Hur får jag med mig styrelsen, ledningen, alla medarbetare och familjen?
Therese Monstad,  universitetslektor vid Institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet samt Johan Munck, vd för Polarn O. Pyret.

25 oktoberBiologisk mångfald – De planetära gränserna och klimatsmart mat. Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij, Elin Röös, mat- och klimatforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU samt Jessie Sommarström, Årets  kock 2022.

6 DECEMBER, FRAMTIDSDAGEN
Det hållbara arbetsgivarvarumärket – När blir mångfald lönsamt?
Lena Zander, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet som forskat i kulturmöten, ledarskap och integration. Anna Gulliksen, chef för talangförvärv på Tietoevry. I sin roll har hon bland annat varit delaktig i en stor undersökning om kvinnor i IT-branschen.

Vill du delta via Zoom?

Anmälan till den digitala livesändningen gör du på Sverige:2030s webbplats.

Alla som är med gör skillnad.