Föreläsningar

Vi har ambitionen att spela in de livesända föreläsningarna, i den mån vi får tillstånd från våra föreläsare. Är du intresserad av ett ämne som inte finns här och vill ha dokumentation, hör gärna av dig till oss. De två första föreläsningarna från hösten 2023 går nu att se, snart kommer även de från Framtidsdagen den 1 december.

Så undviker du Greenwashing

Föreläsningar hos grant Thornton Uppsala den 27 oktober 2023. Tyvärr strulade tekniken, kopplingen mellan sändningen och presentationerna funkade inte. Det gjorde att presentationsbilderna inte kom med i inspelningen utan klippts in i efterhand. Presentationsbilderna finns även att ladda ner som PDF:

EUs gröna giv och hållbarhetsrapporteringen

Johanna Forsgren Amos, hållbarhetsrådgivare på Grant Thornton, ger oss grunderna till EUs nya direktiv på hållbarhetsredovisning och hjälper oss reflektera över hur det vi redovisar kan vägleda oss i vår marknadsföring.

Johanna är ESG-specialist och har omfattande arbetserfarenhet från Europa, Asien och Nordamerika och hjälper sina kunder följa krav inom EU och globalt.

ESG står för Environmental, Social och Governance och rymmer alla hållbarhetsfrågor som berör företag, organisationer och samhället. T.ex klimatförändringar, jämställdhet, mångfald, arbetsmiljö, hållbarhetsredovisning,  mycket mer.

Från greenwashing till positiv samhällskraft

Erik Bengtson är forskare i retorik vid Uppsala universitet och lektor vid Södertörns högskola. Erik forskar om företags gröna retorik; han menar att vi bör prata mindre om greenwashingens synder och fundera mer över vad som kännetecknar god grön marknadsföring, samt hur denna kan främjas.

Eriks forskning bedrivs primärt inom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet "Miljöutfästelser inom energisystemet", där han arbetar med Oskar Mossberg (jur. dr. i civilrätt). Erik och Oskar har gett ut en bok som handlar om fördelarna med grön marknadsföring.